Woensdag 15 september is Toeristisch Overstappunt (TOP) Feanwâlden geopend, bij het nieuwe stationsgebied. Michiel Bakema van Recreatieschap Marrekrite overhandigde wethouder Kees Wielstra van gemeente Dantumadiel symbolisch een aanwijsbord van deze nieuwe TOP-locatie.

 Op de zuil staat een grote kaart van de omgeving, de fiets- en wandelnetwerken en informatie over themaroutes en bezienswaardigheden in de omgeving. “Bij een toeristisch overstappunt kan men de auto of fiets parkeren, om heerlijk te gaan fietsen, wandelen of varen in een landelijke omgeving. Men kan vanuit hier onze prachtige provincie en regio Noordoost Friesland ontdekken.” vertelt Michiel Bakema.

Op de zuil staat ook een gedicht van Feanwâldster Douwe Kootstra, ‘Wolkom yn de wûndere Wâlden’. Wethouder Kees Wielstra: “Een prachtig gedicht dat de verscheidenheid van onze omgeving laat zien. We leven hier in schitterende omgeving, een verborgen parel. Hiermee zetten we de luiken open om al dat moois te laten zien.”

Vlakbij koffie- en lunchroom De Ferbining

Een toeristisch overstappunt is altijd nabij het fiets- en/of wandelknooppuntnetwerk, ook is er horeca vlakbij. In het stationsgebouw van Feanwâlden runnen Gooitzen Hager en Martina Tolsma sinds juli samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een koffie- en lunchroom. Naast een lunch of een bakje koffie kan men er elektrische fietsen huren of opladen. Verder zijn er onder andere souvenirs en routes verkrijgbaar.

TOP Netwerk Fryslân

Recreatieschap Marrekrite ontwikkelt namens en met de gemeenten de Friese TOP’s. Er wordt tevens nauw samengewerkt met de regionale marketingorganisaties en Merk Fryslân voor de ontwikkeling, maar ook vermarkting van het Friese TOP-netwerk.

Er zijn nog zeven Friese TOP’s: Bakkeveen, Beetsterzwaag-Olterterp, Delfstrahuizen-Echtenerbrug, Earnewâld, Harkema en Kollum. De komende jaren breidt Marrekrite het verder uit over de hele provincie. Zo ontstaat TOP Netwerk Fryslân: dé ideale startpunten voor een fiets-, wandel- of vaarwandeltocht. Op korte termijn worden er TOPs geplaatst in onder meer De Veenhoop, Firdgum, Harlingen en Heerenveen.

Kansen in Kernen
Het Toeristisch Overstappunt is bij het vernieuwde station en een groen park dat binnenkort officieel wordt geopend. Vanuit Kansen in Kernen + transferium Feanwâlden is het hele gebied vernieuwd. Op zaterdag 25 september 2021 vinden er voor het hele dorp feestelijke activiteiten plaats.

Ontwikkelingen