september 22, 2023

Op zaterdag 9 april maken bewoners van het Talma hûs, Talmahoeve en de Swanneblom een ritje met de paardentram
door het dorp. De toer wordt aangeboden door de Ferbining.