april 15, 2024

Op zaterdag 9 april maken bewoners van het Talma hûs, Talmahoeve en de Swanneblom een ritje met de paardentram
door het dorp. De toer wordt aangeboden door de Ferbining.