december 22, 2023
Gebeurtenis : Kerstbingo

Op vrijdagavond 22 december organiseren we een gezellige kerstbingo.

Inloop vanaf 19.30 uur.

Wil je meedoen? Geef je dan snel op via de mail info@deferbining.frl of bel naar 0651462727