Yippie!!!

We zijn leukste koffiezaak van Friesland 2022

Certificaat ZILVER ontvangen. 

Landelijk zijn we op de 6e plaats geëindigd. 

Trots op onze medewerkers

Algemeen